PTGoes, het verlengstuk voor professionele hulpdiensten

Bijscholing Zware Transportvoertuigen

Bijscholing Zware Transportvoertuigen 3.0 ARTTM Advanced Rescue Technology - Technische Hulpverlening bij Verkeersongevallen

Ook in de techniek van zware transportmiddelen vinden vaak en veel veranderingen plaats. De wijzigingen in de voertuigtechniek hebben ook gevolgen voor de technische hulpverlening bij ongevallen. Inzichten voor een veilige en adequate technische hulpverlening worden ook hier continue bijgesteld. Regelmatig bijscholen is noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.

Inhoud van de bijscholing ARTTM 3.0:

De bijscholingscursus is bedoeld voor manschappen van een professionele hulpverleningsinstantie, zoals politie, ambulance of brandweer. Zij hebben al eerder met goed gevolg de basiscursus 3.0 ARTTM of een soortgelijke opleiding gevolgd.

De bijscholingscursus ARTTM 3.0 begint met een theoretische update. Hierin wordt aandacht besteed aan de belangrijkste veranderingen van de afgelopen twee jaar in de zware transportmiddelentechniek en de Technische Hulp Verlening. Eén of enkele van die veranderingen worden vervolgens behandeld in een praktijkscenario, waarbij de deelnemers oefenen met (nieuw) gereedschap en nieuwe technieken.

Het middagprogramma staat in het teken van gewijzigde inzetmethodieken, meestentijds gecombineerd met opfrissing van de 3.0 ARTTM 5-stappen methode (benadering in teamverband) en de introductie van nieuwe of verfijnde bevrijdingstechnieken.

Resultaat van de bijscholing:

Na de bijscholingscursus 3.0 ARTTM is de cursist weer op de hoogte van:

  • De belangrijkste veranderingen in de zware transportmiddelentechniek.
  • De laatste nieuwe veiligheidsvoorzieningen en procedures.
  • De geactualiseerde 3.0 ARTTM 5 stappen inzet (benadering in teamverband).
  • De belangrijkste nieuwe bevrijdingstechnieken en het toepassen ervan.


Deelname:

  • Per bijscholingsgroep geldt een maximum van 7 personen per instructeur.
  • De bijscholing wordt gegeven door deskundige instructeurs uit het vak.
  • De bijscholing bevat 2 modules en beslaat 2 dagdelen.
  • De bijscholing kan naar wens in company worden gegeven of in een speciaal trainingscentrum bij u in de buurt.
  • De deelnameprijs is afhankelijk van de locatie (in company of trainingscentrum), aantal cursisten, aantal trainingsmomenten, wel of geen catering etc. en daarom op aanvraag. De geoffreerde prijs is wel altijd inclusief lesmateriaal, BTW en deelnamecertificaat. Informeer naar de aantrekkelijke kortingen bij deelname van meerdere manschappen.

Over de lezingen. Offerte aanvragen. Over referenties

Testiminials PTGoes